Skip to main content

EV infrastructure & Corporate fleets, what challenges lie ahead ?

 

FR : L'écologisation du automobile de l'entreprise. La réforme fiscale de 2026 approche : les nouveaux véhicules utilitaires ne seront déductibles que s'ils n'émettent pas de CO2. Cette réforme entraîne de nombreuses questions pour lesquelles il faut trouver des solutions dans un temps limité. La stratégie de Bruxelles pour le déploiement de l'infrastructure de recharge est en place depuis deux ans maintenant, mais quels sont ses résultats jusqu'à présent ?

La première demi-heure de la visite commencera par un mot d'introduction de BECI, suivi d'une présentation de Polestar. Après quoi, Polestar fera visiter son site aux participants. Enfin, BECI offrira la possibilité de networker, de débriefer et prévoira un temps de questions-réponses.

 

NL : Vergroening van het bedrijfswagenpark. De deadline van de fiscale hervorming van 2026 nadert : nieuwe bedrijfsvoertuigen zullen enkel nog fiscaal aftrekbaar zijn als ze geen CO2 uitstoten. Deze hervorming brengt veel vragen maar ook gelimiteerde tijd met zich mee. De Brusselse strategie voor de uitrol van oplaadinfrastructuur is nu al 2 jaar in werking getreden, maar hoe doet deze strategie het tot op heden?

Het eerste half uur van het bezoek zal van start gaan met een inleidend woord van BECI, gevolgd door een presentatie van Polestar. Vervolgens is er een uur voorzien waarin Polestar de genodigden meeneemt voor een rondleiding op hun site. Ten slotte voorziet BECI een drink tot 19u waar tijd is voor networking, nabespreking, en Q&A.

 

Polestar
FR : Fabricant de voitures électriques et fournisseur de flottes électriques. Polestar présente la voiture Polestar 2 comme une voiture de société alternative. Ils aident ainsi les entreprises à réduire leur empreinte et à assurer une plus grande continuité.

NL : Producent van elektrische wagens, en aanbieder van elektrische wagenparken. Polestar schuift de Polestar 2 wagen naar voren als alternatieve bedrijfswagen. Hiermee helpen ze bedrijven naar een kleinere voetafdruk en meer continuïteit.

 

Participation / Participatie
Membres BECI / BECI members : gratuit / gratis
Non-membres / Niet-leden : 20€ htva / 20€ btw exclusief


Où ? / Waar?
Chez Polestar : Quai des Péniches 39, 1000 Bruxelles
Bij Polestar : Akenkaai 39, 1000 Brussel

À propos de BECI / Over BECI

BECI (Brussels Enterprises Commerce & Industry) est issue du partenariat entre la Chambre de Commerce et l’Union des Entreprises de Bruxelles : deux ASBL privées, gérées par et pour leurs membres, fondées sur un modèle interprofessionnel, neutre et bilingue. BECI représente les deux tiers de l’emploi à Bruxelles et plus de 35.000 entreprises. 5 raisons de devenir membre BECI.


BECI (Brussels Enterprises Commerce & Industry) is het resultaat van een partnerschap tussen de Kamer van Koophandel en de Unie van Ondernemingen in Brussel: twee private non-profitorganisaties, beheerd door en voor hun leden, gebaseerd op een interprofessioneel, neutraal en tweetalig model. BECI vertegenwoordigt twee derde van de werkgelegenheid in Brussel en meer dan 35.000 bedrijven. 5 redenen om lid te worden van BECI.
 

 

Details

Begin: 18 mai 2022
16:00
Einde: 18 mai 2022
18:00
BECI

Polestar Brussels, Quai des Péniches, Bruxelles, Belgium

Quai des Péniches 39
1000 Bruxelles Bruxelles
België

Andere evenementen

Gedetecteerde tijdzone